Asi: Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0069
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)
Registreeritud: 21.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


COVID19 pandeemia tõi endaga kaasa distants- ja hübriidõpe õppimisvorme igapäeva kooli ellu. Hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis. Hübriidõpe läbiviimiseks on aga vaja digitehnilisi vahendeid, veebipõhiseid õppematerjale virtuaalses õppekeskkonnas, sotsiaalse tarkvara kasutamist ning oskusi seda igapäeva õppeprotsessis rakendada. Käesolev projekt on suunatud hübriidõppe arendamiseks toiduainete tehnoloogia valdkonnas. Selleks on kavas välja töötada viies EL partnerriigi kutsekoolis spetsiaalne vaalikaine e-kursus pagar-kondiitri kutseõppuritele, mis toetab õppeprotsessi osalist või täieliku läbiviimist veebis.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on hübriidõppena rakendatava valikaine mooduli "Holiday pastries of different Europe nations” koostamine mahuga 104 tundi (4 EKAP) ja rakendamine projekti partnerkoolides.


Tegevused


Projekti tegevusteks on: hübriidõppematerjalide väljatöötamine ja e-kursuse loomine ning piloteerimine, füüsilised ja virtuaalsed rahvusvahelised partnerkohtumised, koolitused, virtuaalsed töötoad ning projekti tulemusi tutvustav lõpukonverents.


Tulemused


Projekti tulemusena valmib hübriidõppe valikaine õpingute veebipõhine e-õppematerjal "Holiday pastries of different Europe nations” mahuga 104 tundi (4 EKAP), mille järgi saab õpetada pagar-kondiitreid ja kokkasid ning viia läbi rahvusvahelised virtuaalsed õpiränded Tartu KHK partnerkoolidega.


Maksumus


185 131 EUR

Tartu kohustused


200 EUR

Toetus


184 931 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-Ja Noorteamet-HARNO Eesti Erasmus + büroo

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


Kuldiga Technology and tourism technical school (Läti)
Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, State Ltd (Läti)
Utenos regioninis profesinio mokymo centras (Leedu)
Salo Region Vocational College (Soome)
IC Piramida Maribor (Sloveenia)

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 01.01.2024

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord