Asi: Making Future Education Accessible (MAFEA)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0068
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Making Future Education Accessible (MAFEA)
Registreeritud: 21.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Kuna ühiskond areneb nii kiiresti, on olemas pidev ülesanne muuta meie haridus asjakohaseks, uuendusmeelseks ja huvitavaks, et vastata tuleviku vajadustele: veelgi enam digitaalne ühiskond ja töömaailm. Selle saavutamiseks peavad õpetajad ja õpilased lapsendama ja sellest kasu saama uusimad saadaolevad tehnoloogiad (VR, AR, XR, Ai, IoT, robootika). Uued tehnoloogiad ja uued õpetamismeetodid annavad suured võimalused hariduse parandamiseks. Koolid saavad oma õpetamist kaasajastada ja õppimist tõhusamaks muuta atraktiivne, rakendades kaasaegseid tehnoloogiaid klassiruumis ja e-õppes.


Eesmärgid


MAFEA projekti peamine eesmärk on pakkuda pedagoogilisi võimalusi, näiteid ja häid tavasid uute tehnoloogiate rakendamisest kõigile õpetajatele ja õppijatele kutsehariduses. Õpetamise ja koolituse ajakohastamine - meetodid tõstavad kutsehariduse ja -koolituse kvaliteeti, tagavad kutsehariduse ja tööturu hea koostoime, toetavad digitaalset ja kaasava hariduse kui ka elukestva õppe viies partnerriigis. Projekti eesmärgiks on toetada kutsehariduse õpetajaid professionaalses arengus, et neil oleksdi oskused ning julgus katseatada õppes uute arenevate tehnoloogiatega.


Tegevused


Projekti eesmärgid ja eesmärgid viiakse ellu kolmes etapis (projekti tulemused-PR): Uute turu analüüs meie sektorite haridustehnoloogiate seisukohalt; Uute tehnoloogiate eduka kasutuselevõtu suunamine ja õpperadade arenamine uute tehnoloogiate kasutamiseks klassiruumides või e-õppe trajektooridel. Projekti raames toimuvad 5 rahvusvahelist projektikohtumist ning 4 koolitust õpetajatele, uute tehnoloogiate katsetamine partnerkoolides, uue sisu siseriiklik piloteerimine õpilastega. Valitud uue tehnoloogia tööriistad liiguvad piloteerimiseks partneroganisatsioonide vahel ning partnerkool tagab, et igal partneril oleks võimalus uurida kõiki tööriistu. Igale tööriistale luuakse esmane kasutamise juhtum, mis sobib robootikaga, virtuaalse reaalsuse või liitreaalsusega.


Tulemused


MAFEA projektil on 3 peamist tuelmust 1) Uue haridustehnoloogia turu analüüs 2) Kaardistatud praktikad uute tehnoloogiatööriistade edukast kasutuselevõtust 3) Arendatud ning kirjeldatud uute tehnoloogiatööriistade kasutuselevõtuks use-case'd klassiruumides või e-õppe trajektoorides.


Maksumus


30 352 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 352 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Belgia riiklik agentuur BE02 - EPOS vzw

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training

Juhtpartner


Emmaüsinstituut@2

Partnerid


1) ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OMNIA
2) 3 Stichting Chr onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden
3) Aula de Comércio - Estudos Técnicos e Profissionais, Lda
4) Tartu Kutsehariduskeskus

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 01.03.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord