Asi: E+ "Tänavanoorsootöö ABC"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0066
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Margit Kink
Teised töötajad: Helene Toomeoks
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: E+ "Tänavanoorsootöö ABC"
Registreeritud: 18.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linna noorte riskikäitumise ennetamine läbi tänavanoorsootöö pädevuse tõstmise Tartu noorsootöö spetsialistide seas.


Eesmärgid


1. Noorsootöötajate pädevuse tõstmine tänavanoorsootöö igapäevases rakendamises kohalikul tasandil.
2. Uute ja uuenduslike tänavanoorsootöö õppe- ja toetusmooduli väljatöötamine ja jagamine noortega töötavate spetsialistide seas.
3. Riskikäitumisega noorte kaasatuse tõstmine noorsootöö tegevustesse ning seeläbi riskikäitumise ennetamine kohalikul tasandil.Tegevused


- Projekti kordineerivad tegevused
- Sekkumispraktikate loomine
- Töövarjutamine Tartus
- Video camp: minikoolituse videote loomine
- Supervisioonid tänavanoorsootöö tegijatele
- Kokkuvõttev Eesti-Läti ühisseminar


Tulemused


- Tänavanoorsootöö sekkimispraktikate dokument
- Minikoolitused tänavanoorsootöö teemadel videotena
- Tõusnud teadlikkus tänavanoorsootöö osas


Maksumus


60 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


60 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-ja noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


BALTIJAS REGIONALAIS FONDS [BALTIC REGIONAL FUND]

Juht


Grete Sarap

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 30.09.2022

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord