Asi: Hybrid Learning Lab for Industry 4.0 Mechatronics

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0065
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hybrid Learning Lab for Industry 4.0 Mechatronics
Registreeritud: 17.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt arendab neli uut targa tööstuse valikaine õppemoodulit mehhatroonikutele kasutades CLIL meetodit. Õppekavade valdkonnades (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine) korraldatakse õpetajate koolitused ning piloteeritakse õppekavasid 4 riigis.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on uute tehnoloogiliste lahenduste toomine mehhatroonikute õppekavadesse, et tõsta noorte teadlikkust ja valmisolekut tööstus 4.0 valdkondades.


Tegevused


Projekti raames luuakse 4 valikõppe moodulit CLIL meetodil, mida saab rakendada online ja hübriidõppe vormis kõikides partnerkoolides. Viiakse läbi 4 koolitust osalevatele õpetajatele ning piloteeritakse loodud õppekavasid koolides. Lisaks levitatakse projekti tulemusi.


Tulemused


CLIL meetodil on loodud 4 uut valikõppekava mehhatroonikutele (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine), erialaõpetajad on osalenud 4 koolitusel, arendatud õppekavad on piloteeritud, korraldatud on levitusüritus


Maksumus


49 183 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


49 183 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agency for Mobility and EU Programmes in Croatia

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2

Juhtpartner


Elektrostrojarska Skola (Horvaatia)

Partnerid


Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
SVIMA (Horvaatia), Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji (Poola), FORAVE (Portugal)

Juht


Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2021 - 31.12.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord