Asi: Logistics VET Hub

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0064
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Logistics VET Hub
Registreeritud: 17.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tänapäeva logistika sektor vajab kvalifitseeritud tööjõudu. Kutsekoolide ja logistika ettevõtete koostöö vajab tõhustamist. Logistika erialade õppekavad vajavad uuendamist ja täiendamist vastavalt uutele suundumustele ja tänapäeva tööturu situatsioonile. Käesoleva projektiga soovitakse parandada olukorda ning populariseerida logistika kutsehariduse õppet.


Eesmärgid


Logistic VET HUB projekti peaeesmärk on on luua rahvusvaheline starteegilne koostöö Euroopa kutsekoolide vahel, mis edendab ja propageerib logistika kutsehariduse erialasid ning kohandab neid vastavalt tänapäeva tööturu situatsioonile ja vajadustele.
Projekti otsesed eesmärgid on:
(1) Alustada tihedamat koostööd logistaka ettevõtetega ning teha selgitustööd kutsehariduse programmide täiendamiseks vastavalt sektori vajadustele ja ootustele, sh probleemsed kohad nagu kvalifitseeritud tööjõu puudumine ning spetsialistide erialane ettevalmistamine;
(2) kohandada / muuta kutsehariduse ja -koolituse logistika õppekavasid ja koolitusi vastavalt ettevõtete uutele suundumustele ja vajadustele;
(3) Suurendada teadlikkust ja atraktiivsust logistika erialade õppimise vastu kutsehariduses.


Tegevused


Projekt koosneb neljast etapist. Esimeses etapp koosneb ettevalmistavatest ja töömeetodite tutvustavatest tegevustest, sh kvaliteedi ja tööstruktuuri plaanist. Teises etapis kaardistatakse tänapäeva situatsiooni logistika valdkonnas ning intervjueeritakse nii ettevõtejaid kui ka kutsekoole. Etapi lõpus töödatakse välja “Report of Present Scenario of VET & Logistics” koos levitusüritusega. Kolmandas etapis analüüsitakse tuleviku erialaprofiile, uusi tekkivaid ameteid ning kaardistatakse uusi vajalikke tulevikuoskusi mida logistikasektor vajab ning mida tuleks muuta kutseõppes. Neljandas etapis luuakse strateegiliste soovituste loetelu logistika ettevõtetele, kutseõppeasutustele, karjäärikeskustele ning kohalikele omavalitsustele, võttes arvesse projekti käigus saadud tulemusi. Projekti jooksul toimub mitmeid rahvusvahelisi online ja kontakt kohtumisi, koolitusi ja levitusüritusi.


Tulemused


Projekti tulemusena paraneb osalevate kutseõppeastuste koostöö logistika ettevõtetega, logistika erialade õppekavasid täiendatakse ja muudetakse vastavalt tänapäeva vajadustele sektoris, logistika erialasid populariseeritakse ning rohkem noori leiab endale karjäärivõiamluse antud valdkonnas, kutsehariduse maine tõuseb.


Maksumus


13 162 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


13 162 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ programmi Hispaania Agentuur SEPIE

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA2

Juhtpartner


XARXA FP (Hispaania)

Partnerid


Tartu Rakenduslik Kolledž (Eesti)
Skelleftea Kommune VUX (Rootsi)
Camara Municipal de Lisboa (Portugal)
SAVON Consortium Kuopio (Soome)
REDU Rovaniemi (Soome)
AlfA College Gronigen (Holland)
Barcelona VET Foundation (Hispaania)
Xarxa FP (Hispaania)

Juht


TRK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 31.10.2023

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord