Asi: Tartu Lasteaed Rukkilill projekt "Lõbusad kummikud"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0063
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Rukkilill
Vastutav töötaja: Marit Paas
Tähtaeg: 14.05.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Rukkilill projekt "Lõbusad kummikud"
Registreeritud: 14.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse


Eesmärgid


Laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale, kirjeldab võimalikke ohte veekogul;
Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
Laps kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist.


Tegevused


Osalemine Jääajakeskuse vee-elustiku programmis.


Tulemused


Laps tutvub vee-elustikuga, saab uusi kogemusi katsetades, mängides, uurides, avastades loodust. Lapsel kinnistuvad teadmised vee-elustikust.


Maksumus


354 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


354 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Jääaja Keskus

Partnerid


Jääaja Keskus

Juht


Marit Paas

Algus- ja lõpptähtaeg


04.01.2021 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord