Asi: PATHWAY TO HOSPITALITY

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0062
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PATHWAY TO HOSPITALITY
Registreeritud: 14.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Toitlustus ja majutussektoris on suur tööjõu voolavus ja sageli esineb kvalifitseeritud tööjõupuudust. Osaliselt on see kvalifitseeritud tööjõu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse ning üldise halva kuvandi tõttu (nt hooajalise tööhõive ja piiratud karjäärivõimaluste osas). Käesoleva projekti eesmärk on lahendada toitlustus- ja majutuse valdkonna oskustööliste puudumisega seotud probleemid, pannes koostööle kutseõppeasutused, koolituskeskused, toitlustus ja majutusettevõted, kaubandusliidud, karjäärinõustamiskeskused ja muud sotsiaalpartnerid viiest EL riigist ja kümnest organisatsioonist.


Eesmärgid


Projekt käsitleb nelja suurt teemat:
1) Kvalifitseeritud personali puudus toitlustus- ja majutussektoris seoses COVID19 pandeemiaga,
2)Toitlustuse ja majutuse valdkonna kutsealase nõustamise kvaliteedi parandamine ning töö ja karjäärivõimaluste laiem tutvustamine noortele, 3) kutseõppeasutuste ja toitlustuse/majutuse ettevõtete koostöö tugevdamine,
4) Jätkusuutliku, säästva ja rohemajandusele orienteeritud uue põlvkonna toitlustus ja majutuse ettevõtete edendamine.


Tegevused


Projekti käigus arendatakse kolm intellektuaalset väljundid: 1) Luuakse digitaalne mäng, mis parandab toitlustus ja majutuse sektori mainet ning muudab noorte ja potentsiaalsete töötajate teadlikust antud valdkonna ärimudeli positiivsetest muutustest säästva ja jätkusuutliku arengu, sotsiaalse vastutuse ja kliendi rahulolu osas. Mäng koosneb 5 moodulist, mis tutvustavad mitmesuguseid töökohti ning tegevus toimub virtuaalses hotellis Questina. 2) Simulatsioonimängu "Proovipäev töökohal" loomine ja rakendamine kutseõppeasutustes ja koolituskeskustes, mis annab hea võimaluse kutse- ja karjääri nõustamisteenuse parandamiseks.3) Rakkerühma "Hospitality Messengers" loomine ja selle liikmete koolitamine projekti eesmärkide tutvustamiseks laiemalt toitlustus- ja majutussekoris. Lisaks nendele peamistele tegevustele toimub koordineeritud koostöövõrgustiku projektitöö, kohtumised ja koolitused, erinevad töötoad, levitusmaterjalide loomine ja levitusürituste korraldamine, sidusrühmadega suhtlemine ja projekti tulemuste ja nende mõju analüüs.


Tulemused


Projekti põhitulemuseks on sektori toetamine uute kvalifitseeritud töötajate ligimeelitamisega usalduse taastamise kaudu, pakkudes turvalist töökeskkonda, edendades uusi oskusi uuenevas toitlustuse ja majutuse valdkonnas, käivitades uusi suundi jätkusuutliku ja säästva majanduse arendamiseks, arvestades sotsiaalse vastutuse põhimõteid ja panustades sektori kutseoskuste parendamiseks.


Maksumus


30 760 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 760 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agence Erasmus+ France / Education et Formation

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA2

Juhtpartner


IFPRA Normandie (Prantsusmaa

Partnerid


Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Technikum és Szakképző iskola (Ungari),
N.E.T. (NETWORKING EDUCATION AND TRAINING) ASSOCIAZIONE CULTURALE (Itaalia),
AJA.- Associazione Jesolana Albergatori (Itaalia), 3
6,6 Competence Centre (Poola),
MOSQI.TO (Poola),
Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti),
Kuressaare Ametikool (Eesti),
Les Petits plats dans les grands (Prantsusmaa),
IHI Magyarország Zrt (Ungari).

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2021 - 01.11.2024

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord