Asi: Projekt

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0061
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Helina Kudrjavtsev
Teised töötajad: Viive Vellemaa; Õnne Tralla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekt
Registreeritud: 13.05.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
13.05.2021 kuni 12.05.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Ravimtaimede tutvustamine lastele


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on, et lapsed õpiksid tundma Eestis kasvavaid ravimtaimi, millistest kohtadest
neid korjata ja kuidas kasutada.


Tegevused


Rühma peenrakastis ravimtaimede külvamine ja kasvatamine.
Ravimtaimede korjamine ja kuivatamine.
Ravimtaimede talu külastus.
Kirjanduse põhjal ravimtaimede tundma õppimine ja looduses ära tundmine.
Taimeteede valmistamine ja tarbimine, ökosalvide kasutamine.
Õppepäev tervele lasteaiale.
Teesegude tegemine emadepäeva kingiks.


Tulemused


Lapsed tunnevad tuntumaid ravimataimi, teavad kuidad neid korjata ja kuivatada. Lapsed teavad milleks ravimtaimed kasulikud on ja kuidas neis teed teha.


Maksumus


1 055 EUR

Tartu kohustused


106 EUR

Toetus


949 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tartu Linn

Millise programmi / meetme raames


Õppekava toetavad projektid

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Lotte

Partnerid


Eneria talu

Juht


Kärt Sepp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.05.2022

OsakondProjekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord