Asi: Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0058
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Margit Kink
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorte töömalev rohkem noorte nägu
Registreeritud: 10.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti pea eesmärk on muuta Tartu noorte töömalev noorte huvidest ja soovidest lähtuvaks, selleks on plaanis edendada töömaleva aktiivi, et nad oleks aktiivselt kaasatud ning räägiks otsustusprotessides kaasa ning saaksid vastutusrikkamaid ül töömaleva korralduses. Plaanis on läbi koolituste arendada aktiiviliikmete projektijuhtimise, avaliku esinemise, meeskonnatöö ning ajaplaneerimise oskuseid. Ajaloomälu loomise eesmärgiks on soov koostada Vikipeedia artikkel ja ülevaatlik raamat Tartu noorte töömaleva kohta, kus on kirjutatud ja avaldatud pilte ajaloost ning kogutud kogemuslugusid erinevatel aegadel osalenud malevlastelt.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on edendada töömaleva aktiivi, et nad oleks aktiivselt kaasatud ning räägiks otsustusprotessides kaasa ning saaksid vastutusrikkamaid ül töömaleva korralduses.


Tegevused


Meeskonna jõustamise-, projektijuhtimise-, ajaplaneerimise-, sotsiaalmeedia-, avaliku esinemise koolitused maleva aktiivile
„Tartu noorte töömalev“ trükise väljaandmine
Malevasuve avaüritus ning kokkutulek ning uute liikmete värbamine aktiivi
maleva ümarlaud
Maleva tutvustamine messidel
Kogemuste vahetamine Tallinna õpilasmalevaga


Tulemused


Noorte suurem kaasatus töömaleva korraldusse
Vikipeedia artikkel "Tartu noorte töömalev"
Trükis "Tartu noorte töömalev"
Aktiivi tegevuse jätkamine
Alusdokument edaspidiseks aktiivitöö planeerimiseks


Maksumus


23 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


23 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Key Action 1, noorte osalusprojekt

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Margit Kink

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2021 - 01.10.2022

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord