Asi: Tartu KHK õpiränne 2021-2022

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0056
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu KHK õpiränne 2021-2022
Registreeritud: 07.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Vastavalt uuele Tartu KHK rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne areng.


Eesmärgid


Käesoleva projektiga planeerime 93 õpirännet 15 kuu jooksul, sh 60 õpilastele ja 33 täätajatele. Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ja tõstavad õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides). Kvaliteetselt korraldatud õpiränded teevad Tartu KHK-st atraktiivse, konkurentsivõimelise ja tunnustatud Euroopa kutseõppeasutuse ja koostööpartneri.


Tegevused


Projekti tegevused: õpilaste õpiränne, õpilaste ja juhendajate osalemine rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel, haridustöötajate õpiränne (sh töövarjutamine, stžeerimine, õpetamine välisriigis partnerkoolis, osalemine rahvusvahelistel erialstel kursustel), välisekspertide toomine ja kaasamine kooli õppetegevusse.


Tulemused


Kavandatavate tegevuste tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, õppeprotsessi rikastamine. Samuti on õpirännete tulemusel kasvanud töötajate professionaalne areng, mis on oluline nii kooli üldise maine kui ka õppe kvaliteedi jaoks.


Maksumus


366 950 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


366 950 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA1 mobility charter

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

PartneridJuht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.08.2023

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord