Asi: Tartu Noorte Töömalev 2021

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0052
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Maarja Enumäe
Teised töötajad: Helene Toomeoks; Margit Kink
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Noorte Töömalev 2021
Registreeritud: 04.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö kvaliteedi eest. Malev annab noortele võimaluse rakendada ennast erinevates valdkondades, loob töötegemise harjumust ning aitab kujundada realistlikke ootusi nii töökeskkonna kui ka palga osas. Seega valmistab Tartu Noorte Töömalev noori ette tulevikus edukaks tööturule sisenemiseks. Rühmades töötamine õpetab noortele muu hulgas meeskonnatöö oskuseid. Peale tööpäeva pööratakse ühistegevuste käigus tähelepanu sotsiaalsete oskuste arengule.Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva eesmärk on pakkuda arendavat suvevaheaja veetmise võimalust 13-19 aastastele noortele.


Tegevused


Tartu Noorte Töömalev 2021 tegevuskava:
01.-05.2021 Ettevalmistusperiood (tööandjatega suhtlemine, rühmajuhtide värbamine jm) –
05.2021 Rühmade avalikustamine
17.-23.05.2021 Rühmadesse registreerimine
02.-03.06.2021 Rühmajuhtide koolitus
17.06.2021 Malevasuve avamine
28.06 -08.08.2021Rühmade toimumine
06.-07.08 Tartumaa kokkutulek
10.-12.08 Riiklikul kokkutulekul osalemine
09.-11.2021 Kokkuvõtete periood: aruandlus, tööandjate, koostööpartnerite ja noorte tagasiside,


Linnasisese rühma päevakava on igapäevaselt umbes sama.
Tööpäev (15-19 aastastele)
08:45 kogunemine töökohas
09:00-13:00 töötamine
13:00-13:30 lõuna
13:30-15:30 töötamine
16:00-18:00 ühistegevused

Vaba päev
11:45 kogunemine
12:00-17:00 ühistegevused

Tööpäev(13-15 aastastele)
08:45 kogunemine töökohas
09:00-12:00 töötamine
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 ühistegevused

Vaba päev
11:45 kogunemine
12:00-17:00 ühistegevused

Linnavälise rühma päevakava on igapäevaselt umbes sama.
Tööpäev
07:00 äratus ja hommikusöök
08:00-12:00 töötamine
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 töötamine
14:30-16:30 puhkepaus/vaba aeg
16:30-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu

Vaba päev
09:00 äratus ja hommikusöök
10:30-13:00 ühistegevused
13:00-13:30 lõuna
13:30-15:00 vaba aeg
15:00-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu


Tulemused


Malevasuve lõpuks on korraldatud edukalt kõik linnasisesed ning linnavälised malevad. Noored omandavad edukalt enda esimese töökogemuse ning saavad väärt teadmised ühistegevustest, kuidas edukamalt siseneda tööturule.


Maksumus


87 197 EUR

Tartu kohustused


30 550 EUR

Toetus


24 856 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


„Malevasuvi 2021“ taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Maarja Enumäe

Algus- ja lõpptähtaeg


17.06.2021 - 30.09.2021

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord