Asi: Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0051
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA
Registreeritud: 04.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatud tegevuste raames toimuvad õppesõidud nelja rühmaga kahte tallu, õppeaiaks vajaliku inventari ostmine ja õpitoad maheköögiviljade kasvatamise ja kasulikkuse kohta.


Eesmärgid


Kõikide planeeritud tegevuste kaudu laiendada laste teadmisi mahepõõlumajandusest, õpetada lapsi seemneid külvama, hoolitsema tärkavate taimede eest, tutvustada taludes kasvavate loomade ja lindudega.


Tegevused


Kaks rühma külastavad Mulgi Jaanalinnu talu ja kaks rühma osalevad Eesti Piimandusmuuseumi õppeprgrammis. Lastea õppeaia rajamiseks osatme kasvuhoone, kasvulkavad, mulda,ja erinevaid aiatööriistu , mis sobivad kasutamiseks lastele. Kaks rühma savad uusi teadmisi emeriitpofessor Anne Luige koolituselt, mis on suunatud teadmiste saamiseks mahedate aiaviljade kohta.


Tulemused


Lapsed teavad, et kõik mahedate toiduainete toorained peavad olema kasvatatud mahedalt,. Lapsed saavad teadmisi erinevate looma- ja linnuliikide kasvukeskkonnast ja inimese rollist nende eest hoolitsemisel. Ühiselt täiustatakse õppeaeda, külvatakse ja hoolitsetakse taimede eest. Saadustest valmistatakse salateid.


Maksumus


3 037 EUR

Tartu kohustused


1 045 EUR

Toetus


1 992 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


04.05.2021 - 30.06.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord