Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Lasteaed Tähtveres

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0050
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Vastutav töötaja: Aino Kallavus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Lasteaed Tähtveres
Registreeritud: 04.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu Lasteaed Tähtveres


Eesmärgid
PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. Selgitada lastele toidu ja keskkonna vahelisi seoseid.Tegevused


Kastpeenarde rajamine lasteaia õuealale. Erinevate köögiviljade kasvatamine, istutamine kastpeenrasse, taimede eest hoolitsemine, saagi koristamine ja kasutamine toiduks.

Lastele tutvustatakse mänguliselt köögi- ja puuvilju. Koos lastega valmistatakse viljad kuivatamiseks ette, kuivatatakse ning seejärel lapsed saavad neid tervislikuvahepalana süüa.
Tulemused


Kastpeendarde rajamise tulemusena õpivad lapsed kuidas erinevaid köögivilju kasvatada.

Köögi- ja puuviljade kuivatamise eesmärgiks on mitmekesistada lastele vahepalaks ja toiduks pakutavaid puu- ja köögivillju.
Maksumus


707 EUR

Tartu kohustused


118 EUR

Toetus


589 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Põllumajandusamet

Partnerid


Põllumajandusamet

Juht


Liisi Saar

Algus- ja lõpptähtaeg


04.05.2021 - 30.08.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord