Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Maarjamõisa lasteaias

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0035
Menetlev üksus: Tartu Maarjamõisa Lasteaed
Vastutav töötaja: Signe Leola-Peemot
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu Maarjamõisa lasteaias
Registreeritud: 18.03.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
18.03.2021 kuni 17.03.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames viiakse läbi tegevusi- talude külastused, õppeaia täiendamine, loovtegevused, mis kinnistavad laste kogetut ja arendavad silmaringi. Lasteaia õuealale rajatud permakultuurne õppeaed, mis annab võimaluse lastele igapäevaselt tegutseda, saab täiendusi uute taimekultuuride näol ning lastega viiakse läbi õppetegevusi ja töötubasid. Kõki tegevusi täiendatakse käeliste ja kunstitegevustega.


Eesmärgid


Anda lastele esmased teadmised loodushoiust ja keskkonna säästlikust eluviisist, toetada lapse loomulikku uudishimu- avastada, laiendada silmaringi ja kujundada tervislikke toitumisharjumusi. Lõppeesmärgiks on julge, tegus, hooliv laps ja ühiskonnaliige, kes hoia ja toetab puhast keskkonda ja loodust.


Tegevused


Permakultuurse õppeaia täiendamine uute taimedega ja õpitubadega lastele, mahetalude külastused, loovtegevused (maalimine, voolimine, meisterdamine), toidukuivatiga mahekultuuride kuivatamine- loodussäästlik eluviis ja toitumisharjumuste kujundamine, avastusõpe- võrsete õpituba ja projektiõpe.


Tulemused


Õppeaed toetab meie lasteaia põhiväärtusi- julge, loova ja rõõmsa lapse kasvatamine. Talude külastamine avardab laste silmaringi, loovtegevused kinnistavad kogetut ja annavad kunstittööde väljapanekute näol lapsevanematele ja lastele tagasisidet, avastusõpe tekitab lastes huvi looduse ja õppimise vastu.


Maksumus


3 856 EUR

Tartu kohustused


553 EUR

Toetus


3 304 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevate haridusmeetmete taotlus

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Õpiõu OÜ
Kadi Bussireisid OÜ

Juht


Signe Leola-Peemot

Algus- ja lõpptähtaeg


18.03.2021 - 31.07.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord