Asi: Erasmus projekt- Digiõpe lasteaias ja algkoolis

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0030
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Teised töötajad: Viive Vellemaa; Õnne Tralla
Tähtaeg: 30.11.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus projekt- Digiõpe lasteaias ja algkoolis
Registreeritud: 04.03.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Digiõpe lasteaias ja algkoolides


Eesmärgid


Digitaalne õppimine, digitaalne korraldus, laste ja lastega töötavate inimeste digipädevuse tõstmine.


Tegevused


Veebipõhised kohtumised ja konverentsid.
Kogemuste jagamine DIESEM keskkonnas.
Kohtumised Saksamaal, Prahas, Hollandis, Eestis.Tulemused


Digitaalse õppevara ja programmide kasutamine, infovahetus partneritega


Maksumus


0 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


0 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Von Laer Stiftung

Partnerid


Tšehhi, Taani, Saksamaa

Juht


Lotte lasteaiapoolne: Viive Vellemaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2021 - 01.03.2023

OsakondProjekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord