Asi: E+ "Young Creators Discover 3D"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0026
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Helene Toomeoks
Teised töötajad: Heilika Peterson; Helene Toomeoks
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: E+ "Young Creators Discover 3D"
Registreeritud: 26.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


"Young Creators Discover 3D" on Leedu organisatsiooni Robotikos mokykla algatatud strateegilise koostöö projekt, mille raames tegeletakse 3D printimise tehnoloogia rakendamisega noorsootöös. Kaasatud on lisaks veel Baltijas Reģionālais fonds Lätist.


Eesmärgid


Tuua 3D printimise tehnolioogia noortekeskustesse, et noored saaksid läbi mitteformaalse õppe omandada tehnikaalaseid teadmisi ja oskusi.


Tegevused


- Õppematerjali arendamine, mis hõlmab 3D printimise ja modelleerimise teemasid
- Koolitus noorsootöötajatele 3D printimise tehnoloogia teemal
- Õppematerjali testimine ja rakendamine
- Õppematerjali tulemuste analüüs ja andmete kogumine
- Projekti tulemuste jagamine kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil


Tulemused


- õppematerjal noorsootöötajatele 3D printimise töötubade läbi viimisest
- töötoad noortele 3D printimise teemal


Maksumus


21 480 EUR

Tartu kohustused


460 EUR

Toetus


21 020 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2

Juhtpartner


Robotikos mokykla

Partnerid


Baltijas Reģionālais fonds
Tartu Noorsootöö Keskus

Juht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


26.02.2021 - 31.07.2022

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord