Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0023
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine
Registreeritud: 25.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele


Eesmärgid


Arendada õpilaste teadmisi ja oskusi riigikaitsest


Tegevused


õppekäikude korraldamine, õppelaagri korraldamine


Tulemused


Õppelaagrist ja õppekäikudest osavõtnud õpialsed omavad teadmisi ja oskusi riigikaitseõpetuse ainekavas ettenähtud mahus


Maksumus


6 920 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 920 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Amet

Juhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Marko Tiirmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


25.02.2021 - 01.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord