Asi: Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0021
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Arvi Haak
Teised töötajad: Christine Karlson; Sirje Karis
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2021
Registreeritud: 10.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu baltisaksa ja eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimine


Eesmärgid


Tartu kalmistute ning seonduva esemelise pärandi tutvustamine ja eksponeerimine


Tegevused


1) esemeuuringud, esemete ettevalmistamine eksponeerimiseks
2) näituse ettevalmistamine ja kujundus
3) näituse avamine, kaasnev publikuprogramm


Tulemused


Valmib ajutine näitus, mis tutvustab Tartu kesk- ja uusaegseid kalmistuid ning keskaegse matmiskombestiku rolli uusaegse baltisaksa matmistraditsiooni kujunemisel ning nende mõlema mõju eesti luterliku taustaga matmiskombestikule.


Maksumus


21 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


21 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide tegevustoetus

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Arvi Haak

Algus- ja lõpptähtaeg


10.02.2021 - 31.12.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord