Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0019
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Ülle Prommik
Teised töötajad: Merle Liivak; Piret Väljaots
Tähtaeg: 31.08.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides
Registreeritud: 04.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna lasteaedades ja koolides


Eesmärgid


PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. Selgitada lastele toidu ja keskkonna vahelisi seoseid.


Tegevused


Lasteaedades ja koolides erinevad tervislikku toitumist tutvustavad töötoad ning mahetalude külastused eesmärgiga, tutvustada lastele toidu tootmist ja anda neile praktilisi oskusi ise köögivilju ja puuvilju kasvatada. Tutvutakse toidu tootmise ja keskkonna vaheliste seostega. Koolidel on võimalus osaleda Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatavas sordiaretuse töötoas ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse kasulike aiaputukate töötoas. Arstiteaduskonna üliõpilased viivad läbi tasakaalustatud toitumise töötoad koolides. Praktilised kogukonnaias tehtavad tööd toimuvad ka Emajõe kogukonnaaias ja Tartu Maheaia Lammi aias. Tähelepanu all on permakulutuur ja koolidel on võimalus külastada permakultuuri põhimõtetel toimivat Avarmaa talu. Tegevusteks on ka toiduteemaline teadusteater ja projektõppel põhinevad Reggio Emilia loovtegevuse õpitoad.


Tulemused


Lasteaedades ja koolides on õpilaste teadlikkus toidu tootmisest ja keskkonnaga seostest avardunud, ollakse tuttav permakultuuriga ja ise saanud kogemuse teha peenraid. Läbi õpitubade on saadud teadmisi toitumisest, maheviljeluse alustest, sordiaretusest, elurikkusest aias ja põllul. Teadlikkus piima ning puu- ja köögiviljade tarbimisest on paranenud.


Maksumus


25 759 EUR

Tartu kohustused


1 551 EUR

Toetus


24 208 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Eesti Maaülikooli Mahekeskus SA
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Juht


Ülle Prommik

Algus- ja lõpptähtaeg


04.02.2021 - 31.08.2021

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord