Asi: Liginullenergiahoone ehitamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0018
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Liginullenergiahoone ehitamine
Registreeritud: 02.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu lasteaed Hellik avati 1985. aastal. Tegemist on lasteaiaga kus on avatud 13 rühma, käesoleval õppeaastal käib lasteaias 223 last. Hoone on amortiseerunud, suureks probleemiks on nõuetekohase ventilatsiooni puudumine, lisaks suured ülalpidamiskulud.
Uue liginullenergiahoone ehitamise üheks tingimuseks on samas mahus hoone (või hoone osa) lammutamine, lisaks peab see olema olnud kasutuses viimased kolm aastat ning köetav.


Eesmärgid


Meetme üldine eesmärk on Tartu linna suure energiakuluga hoonebaasi mahu vähendamine asendades selle liginullenergiahoonega.
Projekti eesmärgiks on uue liginullenergiahoone lasteaiahoone ehitamine.


Tegevused


Uue lasteaiahoone ehitamine


Tulemused


Projekti raames ehitatakse uus lasteaia liginullenergiahoone olemasoleva LA Hellik asemele. Välisprojekti tegevuste mõttes on abikõlblike kuludena peetud silmas hoone ehitamise kulusid.


Maksumus


7 900 000 EUR

Tartu kohustused


6 838 000 EUR

Toetus


1 062 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine

Juhtpartner


LVO

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


02.02.2021 - 31.12.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord