Asi: Stipendium õpilasele enesetäiendamiseks muusika valdkonnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0017
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Stipendium õpilasele enesetäiendamiseks muusika valdkonnas
Registreeritud: 01.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilase enesetäiendamise võimalus muusika valdkonnas.


Eesmärgid


Löökpillieriala täiendav õppimine lisaks muusikakooli tundidele.


Tegevused


Enesetäiendamine löökpilli erialal.


Tulemused


Enesetäiendamine on eeldus muusikat edasi õppida riiklikes muusikaõppeasutustes.


Maksumus


2 000 EUR

Tartu kohustusedToetus


2 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Tartu Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuhtAlgus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 01.01.2022

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord