Asi: Hajaasustuse programm 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0008
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hajaasustuse programm 2021
Registreeritud: 24.01.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
24.01.2021 kuni 23.01.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.


Eesmärgid


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.


Tegevused


Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist järgmisi valdkondi:
- veevarustussüsteemid;
- kanalisatsioonisüsteemid;
- juurdepääsuteed;
- autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)


Tulemused


Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.


MaksumusTartu kohustusedToetusKellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Hajaasustuse programm 2021

Juhtpartner


Kants

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


24.01.2021 - 10.01.2022

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord