Asi: Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" kujundustööd

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0001
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Nele Dresen
Teised töötajad: Christine Karlson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" kujundustööd
Registreeritud: 05.01.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Näituse kujundustööd


Eesmärgid


Kujundaja näituse kontseptsioonist lähtuvalt atraktiivne näitus


Tegevused


Näituse kujundustööd


Tulemused


Atraktiivne ning sisu esiletoov näituse kujundus


Maksumus


2 640 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 640 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


rahvakultuuri sihtkapital

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


05.01.2021 - 31.08.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord