Asi: Tartu Raatuse Kooli juhtimise ja õpikogukondade arendamine uuenevas õpikeskkonnas vol 2

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0181
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Raatuse Kooli juhtimise ja õpikogukondade arendamine uuenevas õpikeskkonnas vol 2
Registreeritud: 21.12.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt keskendub Tartu Raatuse Kooli järgmise arengukava perioodi eesmärgistamisele ning õpetajate, juhtkonna ja vanematele mõjusamale koostööle. See hõlmab ka õpilaste ja lapsevanemate suuremat kaasatust otsustusprotsessidesse. Projekt toetab TRK peaeesmärki – iseseisev, väga heade sotsiaalsete oskuste ja eneseväljendusega julge, aktiivne ja vastutustundlik kodanik ja õppija.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on TRK haridusuuenduste elluviimine ja uue arengukava väljatöötamine õpetajate, vanemate ja juhtkonna koostöös.


Tegevused


Tulemuste saavutamiseks viime läbi täienduskoolitused õpetajatele ja juhtkonnale ning arengukava seminarid vanemate ja õpilaste esindajatele.


Tulemused


Projektiga taotleme kolme tulemust:
1) õpetajate, vanemate ja juhtkonnaliikmete oskuste kasv, osalemaks konstruktiivselt kooli arenguprotsessides;
2) ühiste arusaamade, eesmärkide ja tegevuskavade sõnastamine kooli uues arengukavas
3) demokraatliku juhtimismudeli rakendamine, mis tagab õppijate, õpetajate ja vanemate proaktiivse osalemise ja iseseisva tegutsemise võimekuse.


Maksumus


6 180 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 180 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

PartneridJuht


Lauri Kõlamets

Algus- ja lõpptähtaeg


17.08.2020 - 29.01.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord