Asi: Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans - 2ISECAP

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0172
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Jüri Mölder; Kaspar Alev; Liina Helmoja; Marion Kade; Olja Fomina; Rein Haak
Tähtaeg: 31.12.2024
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans - 2ISECAP
Registreeritud: 28.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Energiamajanduse ümberkorraldamise kavandamine on interdistsiplinaarne ja kiireloomuline küsimus, mis nõuab energia teema integreerimist avaliku halduse igapäevatöösse (sealhulgas ruumiline planeerimine, transpordipoliitika, jäätmekäitlus, inimeste tervis jne). See mitte ainult ei loo terviklikku lähenemisviisi, vaid ka kaasava ja mitmetasandilise juhtimisprotsessi. Sidusrühmade erinevad huvid tekitavad sageli pingeid, mis hakkavad takistama vajalikke arenguid ja nende pingete leevendamiseks on tarvis leida asjakohased lahendused.


Eesmärgid


Projekti peamine eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust ja huvi integreeritud energiaplaneerimise kohta. Selleks töötatakse projekti raames välja energia- ja kliimakavade (SECAP) kavandamise, rakendamise ja juhtimise lähenemisviis arvestades institutsionaalseid-, õiguslikke- ja finantsmajanduslikke raamistikke.
Projekti alameesmärgiks on laialdase kaasamise abil leevendada erinevate sidusrühmade huvidest tulenevate konfliktide mõju omavalitsuste energiamajanduse ümberkorraldamisel.


Tegevused


Tervikliku 21SECAP energiaplaneerimise lähenemisviisi väljatöötamine ja rakendamine.
2ISECAP lähenemisviisi rakendamine omavalitsuste energia- ja kliimakavade (SECAP-ide) väljatöötamisel ja kavade elluviimise juhtimisel.
Projekti tulemuste levitamine ja teadlikkuse tõstmine.


Tulemused


Projekti tulemusena on loodud lähenemisviis terviklikuks energiaplaneerimiseks. Tõusnud on erinevate sidusrühmade ja poliitikakujundajate teadlikkus integreeritud energiaplaneerimisest ning kohalike omavalitsuste kompetents energia- ja kliimakavade elluviimise juhtimisest.


Maksumus


53 750 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


53 750 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


H2020

Juhtpartner


ETAIREIA DIOIKISEOS EPICHEIRISEON KAI ERGON AE (Kreeka)

Partnerid


ANAPTYXIAKI KARDITSAS ANAPTYXIAKI ANONIMI ETAIRIA O.T.A (Kreeka)
CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE CASTILLA Y LEON (Hispaania)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Hispaania)
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE ZAVOD ZA PROMOCIJO IN POSPEVANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA MARTJANCI (Sloveenia)
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (Holland)
ENERGY CONSULTING NETWORK AS (Taani)
DIMOS KARDITSAS (Kreeka)
León City Council - Ayuntamiento de León (Hispaania)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA (Itaalia)
HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (Šveits)
OBCINA LJUTOMER (Sloveenia)
COMUNE DI PADOVA (Itaalia)
TARTU REGIOONI ENERGIAAGENTUUR (Eesti)
TARTU LINN (Eesti)
ENERGY SERVICES ADVISORS I.K.E. (Kreeka)
ENCO ENERGIE CONSULTING AG (Šveits)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2021 - 31.12.2024

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord