Asi: Ehituse valdkonna praktikasüsteemi arendamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0167
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ehituse valdkonna praktikasüsteemi arendamine
Registreeritud: 26.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Ehitusvaldkond on üks selliseid, mille tulemusi ja mõju tajub iga inimene, isegi juhul kui ta otseselt valdkonda ei puutu. Projekti raames tulevad ehituserialasid õpetavatele erinevate regioonide koolidele appi valdkonna suurimad tegijad Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit, et koos arendada ehituserialade kutseõpet. Õpetajad saavad võimaluse värskendada oma kogemusi ettevõtetes töötades, koolid saavad uusi ja värskeid teadmisi valdkonna tipptegijatelt külalisloengute kaudu.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on kutseõppe praktilise õppe kvaliteedi parendamine koostöös töömaailmaga ning koolituspakkumise vastavuse suurendamine töömaailma vajadustele.


Tegevused


1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine
2. Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine
3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine
4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures
5. Praktikute kaasamine õppetöösse


Tulemused


Projekti tulemused on: kutseõpetajate erialased teadmised on paranenud ; ettevõttepoolsed juhendajad on saanud ettevalmistuse praktika juhendamiseks; praktika korralduses on loodud kasutajauuringul põhinev kaasaegne praktika haldamise mudel ja seda on katsetatud õppijate ja juhendajatega ning see on valmis edasiarendusteks; kutseõppe õppe sisu ja -kvaliteet on erinevate koolides paranenud, ühtlustunud ja vastab rohkem töömaailma ootustele; tugevnenud on koolide ja ettevõtete vaheline koostöövõrgustik.


Maksumus


65 871 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


65 871 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ehitusettevõtete Liit, Tallinna Ehituskool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Juht


Tartu VOCO projektijuht Kätlyn Prükk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 30.06.2023

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord