Asi: Praktikasüsteemi arendamine tehnika valdkonnas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0160
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Praktikasüsteemi arendamine tehnika valdkonnas
Registreeritud: 17.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu KHK viib ellu praktikasüsteemi arendamise projekti tehnika valdkonnas, mille eesmärgiks on süvendada ning mitmekesistada koostööd olemasolevate partnerettevõtete ja kooli vahel. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes ning kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse.


Eesmärgid


Projekti eesmärk: Kool ja tehnika valdkonna praktikaettevõtted teevad mitmekülgset koostööd õppijate praktika korraldamisel, praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.


Tegevused


1. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine
2. Õppeasutuse praktikasüsteemi arendamine
3. Uute praktika vormide väljatöötamine ja piloteerimine
4. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures
5. Praktikute kaasamine õppetöösse


Tulemused


Projekti tulemused:
-pädevad ja koostööd tegevad praktikajuhendajad tehnika valdkonnas; -tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel tehnika valdkonnas; -kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega tehnika kutseõpetajad; -huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid;


Maksumus


22 480 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


22 480 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


1.5.2 ATV3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel - 05.10.2020-19.11.2020

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


Hanza Mechanics Tartu AS, Tarmetec OÜ

Juht


Tartu VOCO projektijuht Kätlyn Prükk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 30.06.2023

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord