Asi: Koolinoorte lauluvõistluse "Koolilaul 2021" korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0159
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolinoorte lauluvõistluse "Koolilaul 2021" korraldamine
Registreeritud: 13.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Korraldame Tartu linnas, Tartu Tamme Koolis üleriigilise koolinoortele mõeldud lauluvõistluse "Koolilaul 2021". Võistlus on mõeldud Eesti koolide 4.-9. klassi õpilastele.
Tartu Kultuurkapitali vahenditest tuleks katta helitehniline teenindus, valgustus, trükiste ja meenetega seonduv, žürii transport ja päevarahad, auhinnad ja videoülekandega seonduvad kulud


Eesmärgid


Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2021“.


Tegevused


1. Ettevalmistustöö
2. Võistluse korraldamine (selle eeltöö, läbiviimine ja järeltegevused)


Tulemused


Edukas võistluse toimumine


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


600 EUR

Toetus


2 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Tartu Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


helikunst

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Tiina Tooding

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2020 - 01.04.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord