Asi: Õppevahendite soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0157
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppevahendite soetamine
Registreeritud: 10.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu XIII riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2021.a


Eesmärgid


Õppevahendid on vajalikud riigikaitse õppurite võistluse läbi viimiseks.


Tegevused


Õpilaste ettevalmistamine Tartu XIII riigikaitseõpilaste laskimisvõistluseks


Tulemused


riigikaitseõpilane oskab käsitseda õhkrelva


Maksumus


8 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamine

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Uudo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


10.11.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord