Asi: Active learning through improved interactivity (ALTII)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0154
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: Silver Püvi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Active learning through improved interactivity (ALTII)
Registreeritud: 02.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaasaegsed õppimisteooriate ja juhendamise kujundamise uuringud lähenevad aktiivõppele kui põhimeetodile hariduses. Õppeprotsess ja selle tulemused tuleb anda õppija kätte. Õpetaja roll on suunata, konsulteerida, inspireerida, esitada väljakutse. Ehkki teooria pole uus, on selle vastuvõtmine ja õpetamispraktikate uuesti määratlemine aeglane protsess. Hariduspraktikas domineerivad endiselt ühesuunalised loengud.
Antud projekti ettepanekuga püütakse rahuldada kahte vajadust, et võimaldada rohkem interaktiivsust erinevates õpetamis- ja õppekeskkondades.
Esimene neist on sobiv IKT-vahend interaktiivsuse hõlbustamiseks loengutes ja muudes haridustegevustes.
Teine neist on näited tööriista rakendamise kohta erinevates õppeainetes ja õpetamise metoodikates.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on töötada välja IKT tööriist interaktiivse õppe tõhustamiseks hariduses.
Projekti käigus töötatakse välja spetsiaalne kohandatud vaatajaskonna suhtlemise tööriist interaktiivsete õppemeetodite juhistega sotsiaalteaduste ja loodusteaduste õppeainetele ning IT kursustele. Suunised tulevad multimodaalse, interaktiivse, veebipõhise iseõppimismaterjali vormis.


Tegevused


Projekti käigus luuakse veebipõhine koostööruum ning struktureeritakse, installitakse, konfigureeritakse ja hooldatakse e-õppe infrastruktuuri, mis sisaldab suuniseid. Korraldatakse koolitused õpetajatele partnerorganisatsioonides välja töödatud tööriista kasutamiseks ning loengute interaktiivsemaks muutmiseks.
Projekti lõpus toimuvad levitusüritused tulemuste tutvustamiseks üldsusele.


Tulemused


Projekti tulemusel saavad kasutada õpetajad kogu Euroopas ja maailmas loodud intellektuaalse väljundi interaktiivse klassi starteegiatega, et parandada oma loengute ja õppemeetodite interaktiivsust ja kvaliteeti.


Maksumus


33 206 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


33 206 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus + Horvaatia agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


Aquilonis d.o.o. (Horvaatia)

Partnerid


University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (Horvaatia)
The institution of Anton Martin Slomšek - ZAMS (Sloveenia)
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor - SES-MB (Sloveenia)
Tartu Kutsehariduskeskus - Tartu Vocational Education Center (Eesti)

Juht


Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2021 - 28.02.2023

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord