Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi KIK-i projekt "Loodus vajab kaitset"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0146
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi KIK-i projekt "Loodus vajab kaitset"
Registreeritud: 26.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammide eesmärk on edasi kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.


Eesmärgid


Säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.


Tegevused


Esimese klassi õpilased sõidavad Taevaskotta.
Teise klassi õpilastele on ettenähtud õppepäev Elistvere loomapargis.
Kolmandate klassidele on ettenähtud õppeprogramm "Eksootilised lemmikloomad" TÜ Loodusmuuseumis.
Neljanda klassi õpilastel on õppepäev Vitipalus.
5 klass- Magevee elustik ja vee kvaliteet Peipsi järve ääres Ninakülas.
Kuuendad klassid kordavad ja kinnistavad paktiliselt klassis õpitu teemal "Eesti metsa -tüübid) Saare õpperajal.
Seitsmendate klasside jaoks on ettenähtud õppeprogrmm TÜ Zooloogiamuuseumis "Kahepaiksed ja nende kaitse"
Kaheksandad klassid õpivad metsandust Luual.
Üheksandad klassid võtavad osa õppeprogrammis "Vee ökosüsteemid(jõgi, järv - veekvaliteet), mis toimub Vehendis.


Tulemused


Õpilased on teadlikumad säästliku looduskasutuse võimalustest. Lapsed tunnevad paremini loodust ja mõistavad mida tähendavad keskkonnateenused


Maksumus


10 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


transport - 4500,00
õppeprogrammid - 5700,00

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 01.07.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord