Asi: Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0144
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Indrek Hunt; Ornella Muttik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimine
Registreeritud: 16.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Koduta Loomade Varjupaik on oma olemuselt munitsipaalne varjupaik, mis pakub varjupaiga teenust lepingute alusel ka linna ümbritsevatele kohalikele omavalitsustele. 2020.aasta esimese 10 kuuga on varjupaigast kodudesse läinud 430 kassi ja 190 koera.

Varjupaiga pääsla on hetkel 5m2 ruum, kus puudub igasugune ooteruum. Puudulik on ka varjupaiga kontor, kus on hetkel kahele töökohale alla 6m2. Puudub sanitaarne, korraliku kätepesuvõimalusega tualett varjupaiga külastajatele, ruum dokumentide arhiveerimiseks jne.
Varjupaika külastab igal aastal rohkem kui 5000 inimeset, kuid varjupaiga ruumid ei võimalda lasteekskursioonidel erinevaid koolitusi ja teabeüritusi korraldada. Samuti on probleem vabatahtlikel pärast vabatahtliku tööd enda korrastamiseks.
Veterinaari tööruumidena on kasutada vajalike protseduuride ja toimingute tegemiseks ca 12m2 pinda.
Puudub ka väike statsionaar, kus oleks võimalik looma toita ja hooldada vajadusel ka öisel ajal teisi loomi häirimata ja neid ohtu seadmata. Täielikult on puudu varjupaigas eksootiliste ja muude väikeloomade hoiuruum, mis peaks võimaldama liike stressivabalt ja liigikohaselt hoida. Personaliruumid ei vasta tegelikele vajadustele.
Tähelepanu tuleb pöörata ka kanalisatsiooni renoveerimisele; prügimajandusele; jalutusaedikute; parkmisvõimalusetele; müratöketele ja andmeside kvaliteedi parandamisele.


Eesmärgid


Uue pääslamaja rajamine (sh.
- katusealune terrass sissepääsu ees
- fuajee
- õppeklass koos audiovisuaalsete vahenditega
- loomaarsti blokk
- personaliruumid
- väikekontor varjupaiga juhtimiseks koos jooksva arhiivi ruumiga


Tegevused


Olemasoleva loomade varjupaiga kaasajastamiseks vajalikud ehtitööd ja tegevused.


Tulemused


Loomade varjupaik on kaasajastatud


Maksumus


1 627 945 EUR

Tartu kohustused


994 945 EUR

Toetus


633 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tartumaa Omavalitsuste Liit; Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

Juhtpartner


LVO

Partnerid


Tartu Koduta Loomade Varjupaik

Juht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


16.10.2020 - 18.04.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord