Asi: Tartu Kesklinna Kooli Erasmus+ projekt „Making Culture Alive -Digital Escape Room".

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0139
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Teised töötajad: Ave Paabo; Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli Erasmus+ projekt „Making Culture Alive -Digital Escape Room".
Registreeritud: 05.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.


Eesmärgid


Projekti käigus keskendutakse järgmistele teemadele:õpilaste ja õpetajate digioskuste parendamine, kultuuriteadmiste avardamine, distantsõppe kogemuste vahetamine, koostöö eri riikide koolide vahel.


Tegevused


Eesmärkide saavutamiseks võimaldatakse projektis osalejatel vahetada teadmisi, eksperimenteerida ja praktiseerida ning õpitakse teiste Euroopa koolide kogemustest.


Tulemused


Projekti tulemusena avaldatakse 2 temaatilist e-raamatut.


Maksumus


23 620 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


23 620 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Arhchimedes

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS + koostööprojekt „Making Culture Alive -
Digital Escape Room

Juhtpartner


ARPPEN KOULU

Partnerid


Archimedes SA

Juht


Kristi Paju

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2020 - 30.11.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord