Asi: ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0135
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Mirtel Daniel
Teised töötajad: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation
Registreeritud: 01.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti sisuks on elamute reoveerimise lihtsustamine ja kiirendamine. Projekti käigus töötakse välja digitaalne tööriist, millega lihtsustada elltoodetud liginullenergiahoonete renoveerimiselementide projekteerimine ja tootmine.


Eesmärgid


Projekti käigus on eesmärgiks luua ja katsetada digitaalset tööriista, millega lihtsustada elamute renoveerimist liginullenergiahooneteks. Katsetamiseks on valitud kolm pilootobjekti Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Loodava tööriistada toodetakse renoveerimise elemendid, mis paigaldatakse pilootobjektidel kohapeal. Elemendid peavad tagama lihtsa ja kiire paigalduse ning renoveeritud hoone vastavuse liginullenergia hoone nõuetele.

Projekti raames on Põhja-Euroopa pilootobjektiks valitud Tartu linna omandis olev elamu Annemõisa 12. Hoone on kasutuses vangistusest vabanenute rehabilitatsioonikeskusena. Elamus suurusega 446,7 m2 on kehvad elamistingimused. Maja on ahiküttega, korterites puuduvad vesi, pesemisvõimalused ja WC. Maja 1. korrusel on ühine köök ning ühised WC ja pesuruumid. Hoones puudub ventilatsioon. Elamus pakutav teenus on Tartu linnale oluline. Hoone vajab investeeringuid ning sealsed elutingimused parandamist.


Tegevused


Projekteerimine ja digitaalse tööriista väljatöötamine
Renoveerimise elementide tootmine
Eeltoodetud elementide paigaldamine ja pilootide ehitustööd
Tulemuste mõõtmine ehk monitoorimine


Tulemused


Projekti tulemusena on loodud digitaalne tööriist renoveerimistööde projekteerimiseks ja renoveerimiselementide tootmiseks. Tööriista on ketsetatud kolmel pilootprojektil Eestis, Itaalias ja Bulgaarias.


Maksumus


298 359 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


298 359 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Horizon 2020

Juhtpartner


FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE B
DERIO BIZKAIA
48160
Spain

www.tecnalia.com

PartneridJuht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 31.12.2024

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord