Asi: Tarkvaraarendaja õppekava mooduli "IT valdkonna alusteadmised" digitaalsed õppematerjalid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0134
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tarkvaraarendaja õppekava mooduli "IT valdkonna alusteadmised" digitaalsed õppematerjalid
Registreeritud: 01.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on kutsekeskhariduse õppetasemel Tarkvaraarendaja 4-aastasele
õppekava mooduli „IT valdkonna alusteadmised“ digitaalsete õppematerjalide loomine,
nende piloteerimine ja õppematerjali kasutuselevõttu toetava õpetajakoolituse läbiviimine.


Tegevused


Projekti töö korraldamisel lähtutakse SCRUM agiilsest arendusmetoodikast.
Projekti tegevused:
1. Projektijuhtimine
(oktoober 2020 - detsember 2021)
2. Digimaterjalide õppemetoodika väljatöötamine õpiväljundite lõikes
(november 2020)
3. Õppematerjalide sisu ja õppematerjalide tootmine
(november 2020 - aprill 2021)
4. Õppematerjalide piloteerimine ja paranduste sisseviimine
(detsember 2020 - juuli 2021)
5. Õppematerjalide didaktilise juhendi loomine
(jaanuar - juuli 2021)
6. Õpetajakoolituse läbiviimine
(juuni 2021, august 2021)Tulemused


Projekti tulemusel luuakse erinevat tüüpi süsteemsed digitaalsed õppematerjalid ,
sealhulgas:
● teoreetilised õppematerjalid (sh esitlused õpetajale, joonised, graafikud, õppevideod)
● erineva lähenemisega õppeülesanded laborijuhenditena
● õppeteemasid kattev sõnastik
● interaktiivsed enesetestid ja hindamisülesanded
● õpetajat toetav didaktiline juhendmaterjal


Maksumus


50 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


Koolitee OÜ, Server Management OÜ

Juht


Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2020 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord