Asi: Tartu Lasteaed Hellik laste õppeprogrammis osalemine 2020/2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0130
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Hellik
Vastutav töötaja: Signe Saluäär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Hellik laste õppeprogrammis osalemine 2020/2021
Registreeritud: 29.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.


Eesmärgid


Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.


Tegevused


õppekäigud


Tulemused


Lasteaia kooliminevad lapsed väärtustavad loodust ja selle elurikkust, käituvad looduses hoolivalt ja ohutult.


Maksumus


600 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

PartneridJuht


Karita Rokka

Algus- ja lõpptähtaeg


29.09.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord