Asi: Tartu noorte töömaleva aktiivi töö edendamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0129
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Mariliis Maremäe
Tähtaeg: 09.12.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorte töömaleva aktiivi töö edendamine
Registreeritud: 29.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Soovime, et Tartu noorte töömalev oleks noorte nägu ja
ellu viidud noortelt noortele, seega tahame arendada enda rühma pädevust, et kaasa rääkida otsuste
vastuvõtmisel ja, et ideed päriselt otsustajateni jõuaksid.


Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva aktiivi töö edendamine. Maleva aktiiv on senini tegutsenud rohkem kevad- ja
suveperioodil ning paljud ei tea meie tegevustest. Soovime, et meie tegevused oleksid nähtavad
aastaringselt nii noorte kui üldise avalikuse ees. Soovime, et Tartu noorte töömalev oleks noorte nägu ja
ellu viidud noortelt noortele, seega tahame arendada enda rühma pädevust, et kaasa rääkida otsuste
vastuvõtmisel ja, et ideed päriselt otsustajateni jõuaksid.


Tegevused


Septembris toimub uute liikmete värbamisprotsess.
Aktiivi turundus august-september tasuline reklaam sotsiaalmeedias ning aktiivi tutvustava videoklippi
filmimine. Turundaksime aktiivi kandideerimist Noorteakna raadiosaates, plakatid, videoklippiga
sotsiaalmeedias.
Septembri lõpus teeksime võimalusel grupivestluse kandideerijatega, mille põhjal valime uued liikmed ja
tuvustame neile ka aktiivi tööd ja struktuuri.
Aktiivi ja liikmete tutvustamine sotsiaalmeedias, milleks teeme fotosessiooni, et ka edaspidi tehtud pilte
aktiivi turundamisel kasutada.
Septembri lõpus 2 päevane aktiivi arenduskoolitus koos uute liikmetega
Kus toimuksid meeskonnakoolitus, tegevuskava koostamine, ajaplaneerimine ja motivatsioon, avalik
esinemine, turundus. Samuti looksime aktiivi täpse struktuuri ja valiksime erinevate valdkondade
vastutajad.
Oktoobri alguses kogukonna kaasamise koolitus, kus õpikisime kaasama ka malevalasi ja rühmajuhte, kes
ei osale aastaringselt maleva töös.
Oktoobri lõpus vaheajal uue traditsioon algatamine - kogukonnapäev malevlastega. Iga aasta üks heategu
(heategevus, talgud, teeme ära) (tansport, toit, töövahendid, turundus) (tööandja poolt toitlustus jms)
Teeme väljasõidu Tartu lähedal olevasse MTÜsse appi sügistöid tegema.
Novemberi alguses ümarlaua koostöökohtumine/koosolek, kus paneme paika mis teemasid seoses
malevaga otsustajatega arutada tahame ning kuidas meie ideid esitleda.
Novembri lõpus noortevolikogu, noorsööteenistuse, staabi, raktiivi ja aktiiviga ümarlaud, kus arutleme
maleva tuleviku ja oleviku üle, noorte ideed esitelmine ning mõtleme kas ja kuidas neid teostada.
Detsembris reflektioonikohtumine aktiiviga projektile. Räägime kuidas projekt läks, mida oleks saanud
teisiti teha, mida õppisime ning kuidas edasi tegutseme.


Tulemused


Tartu noorte töömaleva staap teab noorte nägemust ning lähtub sellest oma töö tegemisel. Samuti on
vähem töökoormust. Kui aktiivilt on kindel sisend staabile on saabil lihtne esitleda seda otsustajatele ehk
Tartu Linnavalitsusele.
Maleva kogukonnale jagame kasu läbi heategevuse ning on eeskujuks.
Kogu projekti tegevus aitab tõsta ühiskondliku huvi maleva vastu ning rohkem noori saavad esimese
töökogemuse. Tänu sellele väheneb noorte tõrjutus tööturule sisenemisel.
Pärast projekti lõppu on meil toimiv maleva aktiiv, millest teavad ja võtavad rohkem osa malevaeas noored.
Noored on aktiivsed maleva aktiivi töös, nad aitavad aktiivselt korraldada Tartu Noorte töömalevat.
olen tutvunud


Maksumus


1 495 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 495 EUR

Kellele taotlus esitatakse


MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit

Millise programmi / meetme raames


Noorte osaluse fond

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


06.07.2020 - 09.12.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord