Asi: Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu kaudu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0125
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Helen Siska
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Aktiivne osalus demokraatlikus elus Tartu Linna Noortevolikogu kaudu
Registreeritud: 24.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste ja turunduse. Projekti jooksul on noortevolikogu rolli teadvustamiseks ja noorte teadlikkuse suurendamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, tutvustusseminarid koolides ja noortekeskustes, osaluskohvikud, valimiste turunduskampaaniad, erinevad küsitlused jpm. Kuna tegu on pikaaegse programmiga, siis saavad noortevolikogu noored täpsemates tegevustes ise kaasa rääkida.


Eesmärgid


Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste.


Tegevused


Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste ja turunduse. Projekti jooksul on noortevolikogu rolli teadvustamiseks ja noorte teadlikkuse suurendamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, tutvustusseminarid koolides ja noortekeskustes, osaluskohvikud, valimiste turunduskampaaniad, erinevad küsitlused jpm. Kuna tegu on pikaaegse programmiga, siis saavad noortevolikogu noored täpsemates tegevustes ise kaasa rääkida..


Tulemused


Oodatavad tulemused osalejatele:
* noored on teadlikumad noortevolikogu olemasolust ja selle rollist;
* oodatav kandideerijate arv on 20 ning hääletajate arv valimistel on 10% sihtrühmast.Maksumus


35 750 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


35 750 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Noorteagentuur SA Archimedes; Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


KA3 - Noorte ja otsustajatevaheline dialoog

Juhtpartner


Tartu LV kultuuriosakond

Partnerid


Tartu Linna Noortevolikogu

Juht


Helen Siska

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2021 - 01.12.2023

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord