Asi: Mitmekesine päritolu, ühine tulevik. Rände panus Euroopa kultuuri

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0124
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Mitmekesine päritolu, ühine tulevik. Rände panus Euroopa kultuuri
Registreeritud: 24.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


See projekt on jätk Erasmus+ KA229 projektile "Kriitilselt mõtlev euroopa noor" ning seekord on tegevustethe keskmes puuetega ja vähekindlustatud peredest pärit laste integreerumine. Laiemas vaates uurime kultuurilisi erinevusi ja päritolu, kuna suur osa projektis osalevatest õpilastest kuulub etnilise vähemuse hulka. 


Eesmärgid


Kasvatada õpilastes uhkust oma päritolu üle, teadvustada, et migratsioonil on pikaajaline ajalooline taust, aidata õpilastel analüüsida eri rahvaste panust euroopa kultuuriloosse, kasvatada sallivust, murda stereotüüpe, arendada kriitilist mõtlemist.


Tegevused


1. Kes me oleme? Õpilased teevad end ja oma peret tutvustavad videod.
2. Kust me pärit oleme? Õpilased uurivad enda perekonnanimede ajalugu vanavanemateni välja. 
3. Erinevus on rikkus. Õpilased uurivad, kuidas on ränne euroopa kultuuri mitmekesistanud ning koostavad selleteemalised veebimänud.
4. Euroopa juured: migrantide lood. Õpilased küsitlevad  pagulasi ning loovad teksti-, heli-. või videofailid ning tutvuvad immigrantidega tegelevate mittetulundusorganisatsioonidega.
5. Libauudised ja tõene info. Õpilased uurivad, milline on sisserändajate kuvand internetis ning püüavad analüüsida selleteemalist infot faktipõhiselt.
6. Mida me õppisime ja mida meid ümbritsevas keskkonnas teatakse sisserändest. Õpilased reflekteerivad projekti kestel õpitut.


Tulemused


Paraneb õpilaste sallivus, võõrkeeleoskus, koolide rahvusvaheline koostöö ning õpetajate professionaalsus.


Maksumus


32 784 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


32 784 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+ programm

Juhtpartner


LA PRESENTACIÓN FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIO INTEGRAL SOLIDARIA, Hispaania

Partnerid


COLLEGE LE BASTION, Prantsusmaa, Tartu Descartes'i Kool, Eesti

Juht


Jaan Reinson

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 29.02.2024

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord