Asi: Erasmus+ projekt "Citizen 2.0 - Broader Inclusion, Broader Acceptance"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0122
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ projekt "Citizen 2.0 - Broader Inclusion, Broader Acceptance"
Registreeritud: 21.09.2020

Projekt






Lühikokkuvõte


Tänapäeva noored on küll väga aktiivsed digimaailmas, kuid väljaspool seda on nende sotsiaalsed oskused tagasihoidlikud, seda eriti endast erinevate sotsiaalsete gruppidega suheldes, ükskõik, on tegu siis nendest erineva vanusegrupi, rahvusgrupi või religiooniga. Projekti eesmärk on aidata arendada noorte sotsiaalseid oskusi ja kasvatada sallivust, et tekiks kaasav ühiskond


Eesmärgid


Viia noored kokku nendest erineva sotsiaalse taustaga inimestega, et arendada neis sallivust.


Tegevused


Sel poolaastal toimuvad üksnes virtuaalsed kohtumised, kuid viiruse taganedes toimuvad õpiränded kõikidesse projektis osalevatesse riikidesse vastavalt kokkulepitud ajagraafikule, mida hetkel veel pole.


Tulemused


Õpilased on avardanud oma maailmapilti, mõistavad paremini ning aktsepteerivad endast erineva sotsiaalse taustaga inimesi.


Maksumus


24 150 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 150 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


Põhimeede 2, koolidevaheline strateegiline koostöö

Juhtpartner


Urspringschule Schelklingen
An der Schwäbischen Alb
Urspring 1
BADEN-WÜRTTEMBERG
89601, DEUTSCHLAND

Partnerid


Saksamaa, Šotimaa, Belgia, Ungari ja Eesti

Juht


Aare Ristikivi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.12.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord