Asi: Igal linnul oma laul

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0121
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Helika
Vastutav töötaja: Marika Kört
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Igal linnul oma laul
Registreeritud: 21.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Helika õuealal olevate lindudega tutvumine


Eesmärgid


1. Õppida tundma, analüüsima ja eristama linnuhääli.
2. Õppida tundma Eesti looduses elavaid linde, tutvuda nende elukohtadega.
3. Matkida lindude häälitsusi.


Tegevused


Õppekäigud Helika loodusrajal, linuteemaliste juttude, linnulaulu kuulamine, käelised tegevused, laulude õppimine


Tulemused


Lapsed oskavad märgata linde õuealal ja kuulata linnulaulu


Maksumus


440 EUR

Tartu kohustused


140 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Helika

PartneridJuht


Marika Kört

Algus- ja lõpptähtaeg


21.09.2020 - 30.04.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord