Asi: Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0116
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Cyber Clever-Integration of cyber security in initial VET-education
Registreeritud: 11.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid:
1. Privaatsus,
2. Küberturvalisus,
3. Sotsiaalmeedia ja Interneti-hügieen,
4. Digitaalne haavatavus,
5. Häkkimismeetodid ja paroolide turvalisus.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on luua Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhifunktsioonid on:
• Koolitada kutseõppeasutuste õpetajaid ja õpilasi küberturvalisuse küsimustes;
• Töötada välja ja katsetada kutsehariduse õpilastele mõeldud Euroopa küberturvalisuse kursust, mis on inspireeritud Ameerika programmist GenCyber;
• Hinnata ja testida seda projekti ning luua kutsehariduse küberturvalisuse alaseid täiendkursusi ja õppekavasid;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust õigesti käituda erinevates õpikeskkondades, kus küberturvalisusel on põhirõhk;
• Suurendada õpetaja ja õpilase teadlikkust, kuidas erinevad kultuurinormid võivad mõjutada inimeste küberturvalisuse käitumist;
• Pakkuda strateegiaid ja ressursse, kuidas integreerida küberturvalisuse probleemide lahendamist haridussüsteemis;.
• Pakkuda tuge õpetajatele ja õpilastele, kes on kokku puutunud küberturvalisuse probleemidega.


Tegevused


Projekti põhitegevused:
- 5 rahvusvahelist projektikohtumist Türgis, Eestis, Austrias, Islandil ja Norras;
- koolituskursuse looomine;
- õpetajate ja õpilaste kaasamine projekti koolituspaketi testimise ja hindamise protsessi;
- levitusüritused ja projekti tulemuste tutvustamine.


Tulemused


Cyber Clever koolituspakett kutseõppeasutustele, mille põhitulemusel:
- suuremad teadmised küberturvalisuse kohta esmase kutsehariduse ja -koolituse alal;
- suurem arusaam Euroopa Liidu Cyber ​​Smart strateegiast;
- suurem mõistmine ja reageerimine sotsiaalsele, etnilisele, keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele üldiselt.

Projekti tulemusel luuakse uued Erasmus + projektid jätkuprojektid osalevate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt tõstab ka teadlikkust ja aitab kaasa sotsiaaldialoogile selle kohta, kuidas Cyber ​​Smarti mitteolek võib põhjustada sotsiaalse tõrjutuse neile, kes kuuluvad haavatavatesse rühmadesse.


Maksumus


31 680 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


31 680 EUR

Kellele taotlus esitatakse


NO01 Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


Godalen Vocational College

Partnerid


BEST INSTITUT training center (Austria)
MIDSTOD Adult training center (Iceland)
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS (Estonia)
Necip Fazil Kisakurek Mesleki Vocational (Turkey)
Kristianstad University (Sweden)
Tartu Kutsehariduskeskus (Estonia)
NTNU University (Norway)

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.12.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord