Asi: Lühike koolitus, pikaajaline tulemus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0113
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Airi Park
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Lühike koolitus, pikaajaline tulemus
Registreeritud: 03.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Populariseerida noortevolikogu, motiveerida olemasolevaid aktiivseid noori ning koolituda teemal „Kuidas saab Tartu Linna Noortevolikogu levitada infot Fridays for Future liikumise kohta noortele“,


Eesmärgid


Projekti eesmärk on tõsta aktiivsete noorte hulgas teadlikkust noortevolikogude (sh Tartu Linna
Noortevolikogu) jm noorteaktiivide tegevuste kohta. Samuti soovime aidata kaasa noorte
keskkonnasõbralikumale mõtlemisele ja käitumisele ning koos rajada teed tulevaste koostööprojektideni.


Tegevused


Toimub 2-päevane kohtumine Tartu Linna Noortevolikogu ja Pärnu noortekeskuse noorte vahel, toimub üksteise tegevusega tutvumine, koolitus ja järgmiste koostöökohtade leidmine. Kohtumist korraldavad Tartu Linna Noortevolikogu liikmed.


Tulemused


Noored on saanud uusi kogemusi ning koolitanud ennast teemal „Kuidas saab Tartu Linna Noortevolikogu levitada infot Fridays for Future liikumise kohta noortele“.


Maksumus


1 110 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 110 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorteühenduste Liit

Millise programmi / meetme raames


Noorte osaluse fond

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond

PartneridJuht


Airi Park

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2020 - 01.11.2020

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord