Asi: Haridus- ja Noorteameti projekt "Noortekohtumised"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0110
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Haridus- ja Noorteameti projekt "Noortekohtumised"
Registreeritud: 26.08.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames toimuvad noortekohtumised, kus osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Tarvastu Gümnaasiumi 9.kl. õpilased.


Eesmärgid


Tutvuda erinevate elukutsete ja tegevustega.


Tegevused


Karjääriteemalised ekskursioonid, loengud ja seminarid. Toimuvad loomingulised töötoad, Ettevõtlusküla rollimäng,


Tulemused


Noored oskavad valida adaspidist haridusteed peale põhikooli lõpetamist. Integratsioon eesti ja vene emakeelega noorte vahel.


Maksumus


3 128 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 128 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Noortekohtumised

Juhtpartner


Archimedes SA

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2020 - 15.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord