Asi: Tartu Forseliuse Kooli 1.c klassi aastaringist inspireeritud õppekäigud 2020/2021 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0105
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli 1.c klassi aastaringist inspireeritud õppekäigud 2020/2021 õppeaastal
Registreeritud: 24.08.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kooli 1.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kolme õppekeskuse aktiivõppeprogrammides.


Eesmärgid


Projekti tulemusena saavad 1.c klassi õpilased terviklikud ja lõimitud teadmised loodusest, aastaringist, loomadest (sh imetajatest, putukatest ja lindudest) ning inimtegevuse seostest loodusega vanasti ja tänapäeval


Tegevused


Elistvere õppekeskuse külastus - jaanuar 2021
Soomaa rahvuspargi külastus - märts 2021
Kiidjärve külastuskeskuse õppekäik - aprill 2021


Tulemused


1.c klassi õpilased on läbinud 3 õppeprogrammi


Maksumus


300 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programmi lihtsustatud projekt

JuhtpartnerPartneridJuht


Liis-Marii Roosnupp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 10.06.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord