Asi: Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0100
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides
Registreeritud: 01.07.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse


Eesmärgid


Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib õpilastel arusaam, et inimene on osa loodusest, et loodus on majanduse ja kultuuri alus ning et keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.


Tegevused


Õppekäigud MHG 1. – 9. klassi õpilastele


Tulemused


Keskkonnateadlikkuse tõus ja jätkusuutliku arengu mõistmine õppekava kontekstis


Maksumus


5 400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


5 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekt

JuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2020 - 30.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord