Asi: Miina Härma Gümnaasiumi loodussuuna õppelaager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0099
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Miina Härma Gümnaasiumi loodussuuna õppelaager
Registreeritud: 01.07.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekava toetava praktikumi läbiviimine


Eesmärgid


MHG gümnaasiumi loodussuuna õpilaste laagri/praktikumi korraldamine


Tegevused


01.09.2020-01.04.2021 - Õpilaste õppelaagri ettevalmistamine
01.05-20.06.2021 - Laagri läbiviimine


Tulemused


Praktilised teadmised


Maksumus


1 497 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 497 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.07.2020 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord