Asi: Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid 2020/2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0094
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid 2020/2021
Registreeritud: 22.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.


Eesmärgid


Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja teadmisi loodushoiust ning keskkonnakaitsest. Projekt kannab endas ka eesmärki täita kooli arengukavas
loodusõppesuuna süvendamist ning mitmekesistamist.


Tegevused


Õpilased saavad osaleda koolivälistel õppekäikudel.


Tulemused


Õppeprogrammid võimaldavad aineõpetajatel oma tööd mitmekesistada, rakendada aktiivõppemeetodeid, panna õpilasi koostööd tegema ja leidma probleemidele uusi lahenduskäike ning rakendama teooriat praktikas


Maksumus


9 040 EUR

Tartu kohustused


360 EUR

Toetus


8 680 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 04.06.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord