Asi: Tartu Noorte Töömalev 2020

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0093
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Mariliis Maremäe
Tähtaeg: 06.09.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Noorte Töömalev 2020
Registreeritud: 22.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö kvaliteedi eest. Malev annab noortele võimaluse rakendada ennast erinevates valdkondades, loob töötegemise harjumust ning aitab kujundada realistlikke ootusi nii töökeskkonna kui ka palga osas. Seega valmistab Tartu Noorte Töömalev noori ette tulevikus edukaks tööturule sisenemiseks. Rühmades töötamine õpetab noortele muu hulgas meeskonnatöö oskuseid. Peale tööpäeva pööratakse ühistegevuste käigus tähelepanu sotsiaalsete oskuste arengule


Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva eesmärk on pakkuda arendavat suvevaheaja veetmise võimalust 13-19 aastastele noortele.


Tegevused


Tartu Noorte Töömalev 2020 tegevuskava:
Ettevalmistusperiood (tööandjatega suhtlemine, rühmajuhtide värbamine jm) - oktoober 2019-mai 2020
Rühmade avalikustamine - mai
Rühmadesse registreerimine - 1.-7.juuni
Rühmajuhtide koolitus - 10.-13.aprill
Malevasuve avamine - 3.juuli
Rühmade toimumine - 6.juuli-4.august
Tartumaa kokkutulek 5.-6.august
Riiklikul kokkutulekul osalemine - 11.-13. august
Kokkuvõtete periood - september - november 2019

Linnasisese rühma päevakava on laias laastus igapäevaselt sama.
Tööpäev
08:45 kogunemine töökohas
09:00-13:00 töötamine
13:00-13:30 lõuna
13:30-17:00 ühistegevused

Vaba päev
11:45 kogunemine
12:00-17:00 ühistegevused

Linnavälise rühma päevakava on laias laastus igapäevaselt sama.
Tööpäev
07:00 äratus ja hommikusöök
08:00-12:00 töötamine
12:00-12:30 lõuna
12:30-14:30 töötamine
14:30-16:30 puhkepaus/vaba aeg
16:30-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu

Vaba päev
09:00 äratus ja hommikusöök
10:30-13:00 ühistegevused
13:00-13:30 lõuna
13:30-15:00 vaba aeg
15:00-18:00 ühistegevused
18:00 õhtusöök
19:00-22:00 ühistegevused
23:00 öörahu


Tulemused


Malevasuve lõpuks on korraldatud edukalt kõik linnasisesed ning linnavälised malevad. Noored omandavad edukalt enda esimese töökogemuse ning saavad väärt teadmised ühistegevustest, kuidas edukamalt siseneda tööturule.


Maksumus


62 892 EUR

Tartu kohustused


51 812 EUR

Toetus


11 080 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


„Malevasuvi 2020“ taotlusvooru

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


03.07.2020 - 13.08.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord