Asi: Tartu L/A Mõmmik: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0091
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Mõmmik
Vastutav töötaja: Katri Idrizaj
Tähtaeg: 30.11.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu L/A Mõmmik: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks
Registreeritud: 19.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Võnnu Mahetalu külastus seoses PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusega


Eesmärgid


Projekti eesmärk on kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ning viia linnalapsi lähemale põllumajandusele läbi mahetalu külastuse.


TegevusedProjekti käigus külastavad lapsed Võnnu Mahetalu. Külastuse käigus antakse lastele ülevaade toidu tootmisest mahetalus. Lapsed tutvuvad mahetalus köögiviljapeenardega ja viivad seal läbi praktilisi tegevusi. Lapsed näevad ka toiduõli tootmist, seemnete pressimisest kuni toiduõli pakendamiseni. Seejärel saavad lapsed ise proovida munade sorteerimist ja pakendamist ning tutvuda munapakendi märgiste tähistustega. Lapsed saavad talututvustuse ja hilisema arutelu käigus teavet, mida tähendab mahetootmine; milline on mahetootmise mõju keskkonnale, ja miks on tervislik süüa puhast toitu. Jätkutegevusena korraldatakse hiljem rühmades munakarpidest tööde meisterdamine, mis lisaks käelisele arengule suunab hindama taaskasutust ning võimaldab uuesti reflekteerida talukülastusest saadud muljeid ning kinnistada teadmisi. Meisterdustest tehakse vanematele näitus.


Tulemused


Projekti eeldatavad tulemused: Lapsed väärtustavad puhast elukeskkonda ning oskavad seda seostada mahetootmisega. Lapsed väärtustavad oma tervist ning oskavad seda seostada puhta toidu tarbimisega.


Maksumus


2 484 EUR

Tartu kohustused


414 EUR

Toetus


2 070 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Infoirmatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

JuhtpartnerPartnerid


Võnnu Mahetalu, Tervishoiuteenistus

Juht


Katri Idrizaj

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2020 - 30.11.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord